برای ارتباط با فروشندگان فروشگاه اَکسیس گالری می توانید از ایمیل info@shop.axisgallery.ir استفاده نماید.